Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos fizinio ar juridinio asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.5dovanos.lt el. parduotuvėje ir MB „5 dovanos“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias taisykles jis supranta ir jų laikysis.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.5dovanos.lt privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, lytį bei elektroninio pašto adresą.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.5dovanos.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.3. www.5dovanos.lt naudojasi Google Analytics – interneto analizės programa, sukurta Google, Inc. Google Analytics naudoja “slapukus”, kurie yra tekstiniai dokumentai, talpinami jūsų kompiuteryje, norint nustatyti kaip vartotojai naudojasi tinklalapiu. Naudomiesi šiuo tinklalapiu jūs sutinkate, kad Google apdorotų jūsų informaciją Google Analytics taisyklėse aprašytais būdais ir tikslais.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą ir apmoka už įsigyjamas prekes. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo užsakymo patvirtinimo.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.5dovanos.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais bei kitais teisės aktais.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo apmokėti už įsigyjamas prekes www.5dovanos.lt palaikomais atsiskaitymo būdais, kurie pateikiami prekės pirkimo metu.

5.2. Pirkėjas privalo užtikrinti greitą (iki 15 min) užsakytų prekių priėmimą iš prekes pristačiusio kurjerio.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Pirkėjas praranda atpažinimo kodą, privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu: info@5dovanos.lt

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Jei Pirkėjas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo klaidingu adresu atsiradusias išlaidas.

5.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šioje pirkimo – pardavimo Sutartyje nurodytomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti jo registraciją.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai nepranešus Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimo būdus „mokėti pavedimu“ ar naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 14 (keturiolika) dienų.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el. parduotuvė veiks tinkamai ar kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el. parduotuvės veikimui užtikrinti. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius susijusius su el. parduotuvės veikimu.

7.2. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.3. Užtikrinti, kad prekių kiekis (tūris, svoris) įvairiuose pirminėse pakuotėse būtų ne mažesnis, negu nurodyta šių pakuočių etiketėse. Pardavėjas taip pat garantuoja, kad prekių kiekis (tūris, svoris) antrinėse ir tretinėse pakuotėse atitiks el. parduotuvėje nurodytus kiekius.

7.4. Tinkamai supakuoti prekes savo lėšomis, tai yra taip, kad transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

7.5. Pristatyti Pirkėjo užsakytą prekių kiekį Pirkėjo nurodytu adresu per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, jei Pirkėjas moka pavedimu ar naudojasi internetinės bankininkystės sistemomis. Neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą „mokėti grynais“, prekės pristatomos per 7 (septynias) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pardavėjas pasilieka galimybę keisti atsiskaitymo būdus, siekiant suteikti geresnes paslaugas Pirkėjui.

7.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes. Pirkėjui atsisakius priimti prekių analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Sutarties kaina ir apmokėjimas

8.1. El. parduotuvėje prekių kainos nurodomos litais ir eurais prie kiekvienos prekės.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

9.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti prekių būklę.

9.3. Pastebėjęs prekių pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje–faktūroje ir surašyti laisvos formos prekių pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje–faktūroje be pastabų, laikoma, kad prekės perduotos tvarkingos.

9.4. Pardavėjui neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančios logistikos bendrovės kaltės. Pardavėjas nėra atsakingas už prekes pristatančios logistikos bendrovės darbą.

9.5. Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka užsakymo, Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Jei Pirkėjas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą, laikoma, kad Pirkėjas gavo kokybiškas prekes ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl mechaninių prekių pažeidimų.

10. Prekių garantija

10.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos aprašyme, kilus neaiškumams dėl prekių savybių papildoma informacija yra suteikiama teiraujantis el. paštu: info@5dovanos.lt.

10.2. Kiekvienai el. parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija, bet tik tuo atveju jeigu prekė yra brokuota, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nustato kitą garantijos terminą (toks terminas yra nurodomas prekės specifikacijoje).

10.3. Garantiją patvirtinantis dokumentas yra sąskaita faktūra ar kitas pirkimą patvirtinantis dokumentas (čekis).

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

11.2. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę tais atvejais, kai prekė buvo siunčiama Pirkėjo nurodytu adresu, t. y. kai Pirkėjas turėjo galimybę tinkamai įvertini užsakytos prekės funkcionalumo ir savybes. Pirkėjui atsiimant prekę iš prekes pristačiusio kurjerio, Pirkėjui sudaroma galimybė apžiūrėti siuntą.

11.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui tik tokią prekę, kuri yra nepriekaištingos prekinės išvaizdos ir būklės (originali komplektacija, nepažeista pakuotė, techniškai tvarkinga).

11.4. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinama ne tokia, kokia buvo užsakyta prekė arba kai pristatyta prekė yra nekokybiška. Norint grąžinti prekę, Pirkėjas turi susitiekti su MB “5 dovanos“ kolektyvu el. paštu: info@5dovanos.lt.

11.5. Pirkėjas grąžindamas prekę privalo pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.6. Prekių grąžinimo atvejais galimas ir prekių pakeitimas analogiškomis prekėmis, priklausomai nuo aplinkybių.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais yra pervedami į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

12.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

12.5. Nenugalima jėga. Šalys neatsako už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga laikoma neišvengiami ir Šalių nekontroliuojami įvykiai, kurie nebuvo ir negalėjo būti numatyti, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri negali vykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai per 3 dienas. Sutarties vykdymas atidedamas, kol išnyks nenugalimos jėgos aplinkybės.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, ir tokie pasikeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje